Felhasználási feltételek


Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

 1. Jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre (a továbbiakban: Felhasználó), aki a  https://www.rtlmost.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) megnyitja, az RTL Most alkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) használja, továbbá aki igénybe veszi az RTL Most+ prémium szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás használata során Felhasználó jogosult megtekinteni az élő adásokat, valamint a Szolgáltatásban található műsorokat, köztük a digital exkluzív tartalmakat is, mindezt kevesebb reklámmal és hosszabb visszanézhetőséggel. Jogosult továbbá a HD minőségű videó megtekintésre (mely a rendelkezésre álló sávszélességtől függ), valamint Chromecast támogatásra. A továbbiaknak Honlap, Alkalmazás és Szolgáltatás együttes említése esetén röviden: Felületek.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazáson keresztül a Honlap és a Szolgáltatás tartalmainak elérésére van lehetősége, amelyeknek tulajdonosa és üzemeltetője a CLT UFA S.A. (43, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, a továbbiakban: CLT).
 3. Jelen Felhasználási Feltételek szabályozzák a Felületek használatát, a Honlapon és a Szolgáltatásban elérhető tartalmak felhasználását, továbbá a CLT és a Felhasználó között a Felületek használata során keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 4. A Felületek látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket, az  Adatvédelmi Szabályzatot, valamint Felületekhez kapcsolódó  cookie beállításokat.
 5. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy CLT jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalúan módosítani. CLT köteles a módosított Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot a Honlapon megfelelő időben közzétenni és a regisztrált felhasználókat e-mail útján tájékoztatni.

A Felületek felhasználási feltételei

 1. A Honlap látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapnak kizárólag egyes tartalmai érhetőek el előzetes regisztráció nélkül, a további tartalmak megtekintéséhez regisztráció szükséges. A Szolgáltatás tartalmainak eléréséhez a regisztráció mellett a CLT-vel szerződött telekommunikációs szolgáltatók által a jogosult előfizetők részére biztosított RTL Most+ aktiváló kód (a továbbiakban: Kód) használata szükséges.
 2. A Honlapon történő regisztrációval egyidejűleg – a félreértések elkerülése végett CLT rögzíti, hogy a Honlapon történő regisztrációhoz nem elengedhetetlen a Kód aktiválása, az kizárólag a Szolgáltatás tartalmainak megtekintéséhez szükséges – van lehetősége a Felhasználónak feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás során Felhasználó az e-mail címét köteles megadni. A hírlevél az abban található leiratkozás linken keresztül, vagy a Holnapon található „Profilom” menüpontban mondható le.
 3. A Honlapon történő regisztráció során Felhasználó köteles megadni az e-mail címét, használni kívánt jelszavát, nemét, születési idejét és iránytószámát. Ezt követően Felhasználó jogosult beállítani a felhasználói profiljához kapcsolódó adatainak használatát, amelyről bővebb információkat az  Adatvédelmi Szabályzatot tartalmaz.
 4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos adatvédelmi rendelet értelmében a 16 éven aluli Felhasználó számára a regisztrációhoz a törvényes képviselő hozzájárulása vagy engedélye szükséges. A jogszabályok értelmében a 16. életévét be nem töltött kiskorú Felhasználók önálló regisztrációját a Honlap oldal nem engedélyezi. A megadott adatok valóságtartalmáért a CLT semmiféle felelősséget nem vállal.
 5. A Honlapon történő regisztrációt követően Felhasználó aktiválhatja a Kódot, amely után jogosulttá válik a Szolgáltatás tartalmainak elérésére. A Kód megadása a regisztrációt követően egy alkalommal kötelező.
 6. A regisztrációt követően Felhasználó bármikor jogosult felhasználói profilját törölni, amellyel egyidejűleg CLT törli a felhasználói profilhoz tartozó adatait adatbázisából. A regisztráció törlését követően az aktivált Kód is érvényét veszti, az újabb felhasználói profilban már nem használható fel.
 7. A Szolgáltatást webböngészőből elérők, továbbá az Alkalmazáson keresztül használók a bejelentkezést követően érik el a Szolgáltatás tartalmait.
 8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felületeket kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy CLT nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen CLT által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 9. CLT fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek. A Felhasználó Felületekről történő kitiltásának/törlésének jogalapja CLT jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Felületek megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek.
 10. CLT kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. CLT kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 11. A Felhasználó nem módosíthatja a Felületek megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Felületek, az azokat működtető szerverek, a Felületekhez kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Felületekhez kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy bármely szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

 1. A Felületeken közzétett valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a jogi védelem jogosultjának szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.
 2. A tartalmak illegális letöltése, másolása, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes felhasználása a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek minősül. A CLT kizárólag a magánjellegű használathoz járul hozzá, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a CLT előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és egyéb jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.
 3. A Felhasználó a Felületek teljes tartalmáról, vagy azok akár egyes részeiről sem készíthet másolatot. A Felületek tartalmának semmilyen célból akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult.
 4. Felhasználó kizárólag a Honlap egyes tartalmait jogosult embedelt videó formájában a saját weboldalán, közösségi oldalán közzétenni, és ezt kizárólag oly módon teheti meg, hogy annak tartalmát nem változtatja meg.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapról átvett tartalmak saját weboldalán, közösségi oldalán történő elhelyezéséért és az átvett tartalom kategorizálásáért kizárólag Felhasználó felelős. A Felhasználó általi nem megfelelő kategorizálás miatt felmerülő károkért és bírságokért fennálló felelősségét CLT kizárja.
 6. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Felületeken található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is.
 7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után.

Szavatosság és felelősség

 1. CLT nem szavatolja, hogy a Felületekre történő belépés, a Felületek letöltése, vagy a Felületek használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a Felületeken megjelenő, vagy a Felületeken keresztül elérhető anyag mindenkor hiba, vírus, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A Felületek letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését CLT kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért CLT felelősséget nem vállal.
 2. A CLT nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, a honlap elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A Felhasználó vállalja, hogy a Felületeken található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja, tekinti meg.
 3. Tilos a Felületek bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha Felhasználó rendelkezik a CLT képviseletére jogosult személytől származó engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Felületeken található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei.
 4. A Felületeken található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll CLT befolyása alatt, így az azokra történő kattintásból eredő bármilyen kárért CLT-t felelősség nem terheli. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át ezen oldalak a CLT-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, CLT nem feltétlenül támogatja azokat, ezért ezen oldalak adatközléséért, tartalmáért, működéséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket CLT törli vagy módosítja.

Hirdetések

 1. A Honlapon megjelenő hirdetésekre a M-RTL Zrt. által a honlapokra történő hirdetésértékesítésre vonatkozó online általános szerződési feltételek vonatkoznak.
 2. Online megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban a https://www.r-time.hu/ weboldalon található bővebb tájékoztatás.

A Felhasználási Feltételek hatálya

Jelen Felhasználási Feltételek 2022.03.30. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.